Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí - 028.6672.9898 - 1800.6890
Giờ hoạt động: 07:00 - 22:00
Giỏ hàng ( 0 )

Cập nhật: 14/05/2018

Thành phần Ginkgo Biloba Coenzyme Q10 - Cafein:
- Ginkgo biloba .............................................. 240mg.
- Cao đinh lăng……………………………… 300mg.
- Nattokinase………………………………… 30FU.
- Magnesi Oxyd .................................................60mg.
- Cafein ........................................................... ..15mg.
- Vitamin B1 ..................................................... ..3mg.
- Vitamin B6 ...................................................... .3mg.
- Coenzyme Q10………………………………...3mg.
- Rutin………………………………………….. 6mg
Phụ liệu: Dầu đậu nành, Genlatin, Sáp ong trắng, Glycenrin, Màu Blue V120, Màu thực phẩm, Sorbitol,
Dầu cọ, Vanillin, Titan dioxyd, Nipazin, Nipasol, nước tinh khiết vừa...